Archive for the ‘حس شنوایی’ Category

حس شنوایی / آناتما / قضاوت

آوریل 3, 2009

توضیحات : تو سال 1999 گروه آناتما یکی از بهترین آلبوم هاشو با نام Judgement (قضاوت) عرضه کرد . به خاطر مرگ مادر برادران کاوانا تو همون سال ، این آلبوم  به مادر اون ها تقدیم شد . این چهار ترک از بهترین ترک های این آلبومه ؛ البته از نظر من .

One Last Goodbye «

Don’t Look Too Far «

Emotional Winter «

Judgement «

Advertisements